Tekes

Montisera initiates of the company's spruce hemicellulose pilot production

Montisera receives major governmental funding from Tekes for initiating the pilot production of the company’s spruce hot water extract molecule

(Montisera Ltd, Raisio; 14 September 2016 at 12:14) – Montisera, a Finnish development company focused on developing and commercialising bioactive compounds, have announced today that Tekes, the Finnish Funding Agency for Innovation has granted Montisera major governmental funding to support product development for the initiation of the company’s spruce hemicellulose pilot production. Montisera spruce extract has been found to have a positive effect in the treatment of lower urinary tract diseases. Early in February the spruce extract molecule was awarded first prize in the ¨Demographic changes” category  in the ¨New Tree 2017¨ competition, and the second prize in the overall competition.

”Tekes support enables us to initiate a vital, optimal scale pilot production phase”, says Mira Povelainen, CEO of the company. ”The funding is significant for the company as well as for our network of cooperating companies. Product development will progress according to schedule with the help of the funding .”

”It is remarkable that the results of Finnish top level academic research will be carried over to an industrial pilot production phase with Finnish resources,” says Heikki Vuorikoski, founder and business development director of the company. ”On a global scale, as many as 60% of men aged 50-60, and more than 90% of men above the age of 80 suffer from lower urinary tract diseases. Today there is no effective treatment for these problems.”

For further information please contact:
Mira Povelainen, CEO, Montisera Ltd. tel. +358 578 9692

Montisera Ltd
Founded in 2012, Montisera is a privately owned Finnish development company focused on discovering, developing and commercialising bioactive compounds from its development platform to be used in novel products in the pharmaceutical and food industries. Montisera’s focus is on the management of its global partner network of universities, science companies, laboratories, contract research organisations (CROs) etc. Montisera currently has three bioactive compounds in its development platform in different stages of the development pipeline, ranging from Parkinson’s disease to alcoholism and lower urinary tract diseases.

Montisera aloittaa pilottituotannon

Montiseralle merkittävä Tekesin kärkihankeraha pilottituotannon aloittamiseksi yhtiön kuusiuuteaihiolle

(Montisera Oy, Raisio; 13.2.2017 klo 10:00) – Innovaatiorahoituskeskus Tekes on myöntänyt hallituksen kärkihankerahasta Montiseralle tuotekehitystuen yrityksen kuusen hemiselluloosan pilottituotannon aloittamiseksi. Montiseran kuusiuutteella on havaittu olevan positiivinen vaikutus alavirtsaoireiden hoidossa. Kuusiuuteaihio voitti helmikuun alussa Uusi puu 2017 -kilpailussa “Väestörakenteen muutos” -kategorian ja tuli kokonaiskilpailussa toiseksi.

”Tekesin tuki mahdollistaa tuotteemme elintärkeän pilottituotannon aloittamisen optimaalisessa laajuudessa”, kiittää yhtiön toimitusjohtaja Mira Povelainen. ”Rahoitus on merkittävä yhtiölle, yhteistyöverkostollemme ja mahdollistaa tuotteen kehitystyön etenemisen aikataulun mukaisesti.”

”On upeaa, että suomalaisen akateemisen huippututkimuksen tuloksia päästään viemään eteenpäin teolliseen pilottituotannon vaiheeseen suomalaisin voimin”, iloitsee yrityksen perustaja ja liiketoiminnan kehittämisjohtaja Heikki Vuorikoski. “Globaalisti alavirtsatieoireita sairastaa jopa 60% 50-60 -vuotiaista miehistä, yli 80-vuotiaista 90%. Näihin oireisiin ei ole tällä hetkellä tehokasta hoitoa.”

Montiseran käynnistää pilottituotantoprojektin välittömästi ja tavoitteena on edetä tuotteen kanssa ihmiskokeisiin vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja:
Montisera Oy, Mira Povelainen, toimitusjohtaja, puh. +358 578 9692

Alavirtsatieoireet:
Alavirtsatieoireisiin kuuluvat virtsaamisen kerääntymis-, tyhjennys- ja jälkioireet. Kerääntymisoireista virtsaamispakkoa (urinary urgency), tihentynyttä virtsaamistarvetta (urinary frequency) ja virtsan pakkokarkailua (urinary urgency incontinence) aiheuttavista rakon toimintahäiriöistä on vuosien saatossa käytetty useita eri nimiä, muun muassa ärtynyttä virtsarakkoa ja epästabiilia rakkoa. Yliaktiivinen rakko mainittiin kirjallisuudessa ensimmäisen kerran vajaa 20 vuotta sitten. Tuoreen määritelmän mukaan yliaktiivisen rakon oireyhtymä on virtsaamispakko, johon voi liittyä virtsan pakkokarkailua, tihentynyttä virtsaamistarvetta ja yövirtsaamista. Määritelmän mukaan termiä voidaan käyttää, jos virtsatieinfektio tai muu ilmeinen syy on pois suljettu.

Tekesin bio-, cleantech- ja digiliiketoiminnan pilotti ja demorahoitus
Innovaatiorahoituskeskus Tekes on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja aktivoija. 

Hallituksen kärkihankerahalla pilotti- ja demoprojekteihin yritys voi testata uuden innovatiivisen, kaupallistamisvaiheen kynnyksellä olevan ratkaisun toimintaa ja arvioida hyötyjä yhdessä asiakkaiden kanssa. Projektissa tutkimus- ja kehitystyön tulosten toimivuus voidaan osoittaa riittävän laajasti todellisessa toimintaympäristössä. Kampanja toteutetaan Tekesin, Finnveran ja Finpron yhteistyönä. Pilotointi ja demonstrointi voi tapahtua Suomessa tai ulkomailla.

Montisera Oy:
Vuonna 2012 perustettu Montisera on yksityinen suomalainen kehitysyritys, joka tutkii, kehittää ja kaupallistaa bioaktiivisia yhdisteitä lääke- ja elintarviketeollisuuden käyttöön. Montiseralla on maailmanlaajuinen kumppaniverkosto, johon kuuluu muun muassa yliopistoja, tiedeyhtiöitä, laboratorioita ja sopimuspohjaisia tutkimuslaitoksia. Tällä hetkellä Montisera kehittää kolmea eri vaiheessa olevaa bioaktiivista yhdistettä alkoholismin, Parkinsonin taudin ja alavirtsatieoireiden hoitoon. Keväällä 2016 Montisera osti UPM:ltä oksapuun uuttamisteknologiaan liittyvät patentit ja immateriaalioikeudet. Patentit ja immateriaalioikeudet tukevat Montiseran kehitysaihiota puun hemiselluloosan hyödyntämisessä alavirtsatieoireiden hoitoon ja ehkäisemiseen.